Darmowa dostawa
Darmowa dostawa (Odbiór osobisty ul. Sołtysowska) już od 1,00 zł.
Regulamin

 

REGULAMIN SKLEPU

ZdroweWarzywa.pl

 

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. ZdroweWarzywa.pl (zwanym dalej jako „Sklep”) jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest: Krzysztof Łaszczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Krzysztof Łaszczyk z siedzibą w Bolechowicach, ulica Spokojna 86, o numerze NIP 945-209-90-36, zwany dalej „Sprzedawcą”.
 2. Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową warzyw, owoców i innych produktów, zwanych dalej Produktami.
 3. Informacje o Produktach zamieszczone na stronach Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert.
 4. Z usług Sklepu mogą korzystać osoby fizyczne powyżej 18 roku życia (lub posiadające zgodę opiekunów) oraz podmioty gospodarcze.
 5. Dane osobowe rejestrowane w sklepie internetowym są zbierane i przetwarzane wyłącznie w celu realizowania działalności sklepu z zachowaniem wszelkich wymogów zawartych w ustawie z 29 sierpnia 1997 (Dz. U 1997 nr 133 po.833) o ochronie danych osobowych.
 6. Sprzedający, będący administratorem danych osobowych, i podmioty przez niego upoważnione dokonują przetwarzania danych osobowych Kupujących zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz Regulaminu.

 

§ 2 REJESTRACJA

 1. Strona może być swobodnie przeglądana przez użytkowników.
 2. Rejestracja na Stronie jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Pola, które obowiązkowo trzeba wypełnić podczas rejestracji oznaczone są gwiazdką.
 4. Koniecznym elementem rejestracji jest także akceptacja niniejszego Regulaminu.
 5. Po prawidłowo zakończonej rejestracji Użytkownik otrzyma potwierdzenie o pomyślnej rejestracji.

 

§ 3 PREZENTACJA TOWARÓW

 1.  Produkty i ceny prezentowane na stronie Sklepu nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 61 Kodeksu Cywilnego, są one jedynie zaproszeniem do składania zapytań ofertowych i zaproszeniem do negocjacji w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Podane ceny mogą w każdej chwili ulec zmianie, w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Klient, który złożył zapytanie ofertowe zostanie o takiej zmianie niezwłocznie poinformowany.
 2.  Sklep dołoży wszelkich starań aby publikowane w nim dane i produkty były wolne od błędów. Błędne dane nie mające wpływu na wygląd i jakość produktu (oznaczenia producenta, itp.) nie stanowią podstawy do żadnych roszczeń Klienta.
 3. W przypadku niezgodności otrzymanego towaru ze zdjęciem lub opisem Klient jest zobowiązany poinformować o tym obsługę Sklepu w terminie trzech dni roboczych od dnia otrzymania towaru.
 4. Ceny towarów prezentowanych na stronie Sklepu podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny te nie zawierają kosztów przesyłki.
 5.  Cena produktu jest obowiązująca w chwili składania zamówienia przez Klienta. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, jak i wprowadzania nowych towarów, usuwania towarów, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz wnoszenia zmian do promocji.
 6. Zdjęcia produktów mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych cech produktu.
 7. W Sklepie nie łączy się promocji i rabatów.

 

§ 4 ZAMAWIANIE PRODUKTÓW

 1. Zamówień mogą dokonywać użytkownicy zarejestrowani (którzy przeprowadzili procedurę rejestracji zgodnie z par. 2 niniejszego Regulaminu) oraz nie zarejestrowane. Terminy realizacji zamówień zależą od partnerów FIRMY – firm kurierskich; maksymalny termin realizacji zamówienia do 5 dni roboczych. Opcje wysyłki mogą zostać zmienione przez firmę w dowolnym czasie i przedstawione w niniejszym Regulaminie – nie dotyczy to jedynie danego Klienta w sytuacji w której Klient ten złożył już zamówienie na Stronie.
 2.  Zamówienie zostaje złożone, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia w swoim profilu na Stronie i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adres e-mail. W zamówieniu Klient dokonuje:
  a. wyboru zamawianego towaru lub towarów;
  b. wyboru sposobu płatności;
  c. wskazania adresu dostawy.
 3.  Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:
  a. przedmiotu zamówienia;
  b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych towarów, w tym kosztów dostawy;
  c. wybranej metody płatności;
  d. czasu dostawy.
 4.  W celu skutecznego złożenia zamówienia konieczne jest dokonanie przez Klienta akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych w formularzu zamówienia jako obowiązkowe oraz kliknięcie przycisku „Zamawiam”.
 5. Minimalne zamówienie w sklepie ZdroweWarzywa.pl wynosi 40zł. (minimum logistyczne).

 

§ 5 DOSTAWA

  1.  Sklep umożliwia wybór spośród następujących sposobów dostaw:                                                                        a. osobista dostawa                                                                                                                                          b. Kurier InPost;
   c. Paczkomaty InPost;
  2.  Szczegółowe koszty i terminy dostarczenia przesyłek są określone w zakładce wysyłka.
  3.  Przed przyjęciem przesyłki od kuriera Klient powinien sprawdzić, czy opakowanie przesyłki nie zostało uszkodzone podczas transportu, a w razie stwierdzenia ewentualnych uszkodzeń – odmówić odbioru paczki, sporządzić w obecności kuriera protokół szkody i skontaktować się ze Sprzedawcą.

 

§ 6 PŁATNOŚĆ

  1.  Sklep udostępnia następujące sposoby płatności:
   a. Przelew tradycyjny
   b. Pobranie
   c. Przelew natychmiastowy (płatność online) za pośrednictwem Płatności Shoper lub kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
  2.  
   1. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest Blue Media S.A.
   2. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
   3. Do każdego zakupionego produktu dołączony jest dowód zakupu (paragon lub faktura).

 

§ 7 REALIZACJA ZAMÓWIENIA

  1. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub przelewem elektronicznym, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.
  2. Sprzedawca dla każdego produktu oferowanego przez Sklep określa przewidywany czas realizacji zamówienia wyrażony w dniach roboczych. Sprzedawca wysyła zamówiony Produkt nie później niż z upływem ostatniego dnia przewidywanego czasu realizacji zamówienia, licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  3. Jeżeli zamówienie obejmuje kilka Produktów o różnym czasie realizacji, dla wyliczenia najpóźniejszego terminu wysyłki, o którym mowa w ust. 1, bierze się pod uwagę najdłuższy przewidywany czas realizacji.

 

§ 8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA

  1. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

   towarów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

§ 9 REKLAMACJA/ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY ZA WADĘ RZECZY SPRZEDANEJ

  1.  Z uwagi na fakt, iż  w sklepie są warzywa i zioła, nie udzielamy na nie gwarancji. W przypadku, gdy zamówiony towar uszkodził się w transporcie, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny lub mailowy.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
  2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Właściciela Sklepu.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl